De referendapartij is samengegaan met StemNL en de app heet voortaan StemNLwijzer. Geheel toevallig lijkt dat op Stemwijzer. Niet toevallig hebben we alle vragen overgenomen en komen snel uit. Dag mag, Stemwijzer is door overheidsgeld betaald en weert actief directe democratie, dreigt met een kort geding. Kom maar op. Lees de pers maar. 

Met onze StemNLwijzer app kunnen burgers kunnen vragen, thema's, bestuurders en Kamerleden voordragen. Samen kiezen en beslissen. Een vraag dialoog, want daar gaat het om in democratie. Natuurlijk zijn de vragen fatsoenlijk, niet vaag, geen kado. Natuurlijk zijn de bestuurders van goede naam en kundig. We zijn de eerste 100 % app partij. De eerste 100 % blockchain partij. 100 % direct democratisch, free4all.

We zijn 100% App generatie klaar. De kieswijzer eerst 6 feb. '17. We benchmarken de kieswijzer natuurlijk en vroegen zelf vragen en analyses toe. Democratische innovatie veilig opgeslagen in Blockchain technologie om te gebruiken na de verkiezingen in de Tweede Kamer. Uw stem telt. Houdt Uw stem in onze app. Weggeven hoeft niet meer. We zijn de enige 100 % direct democratische partij. We vinden de democratie opnieuw uit, iedere generatie moet dat nu eenmaal doen. Indirecte democratie heeft ziekten als populisme, achterkamertjes en vrouwen discriminatie. Lees meer!

De Referendapartij.nl app stopt populisme. De oude politiek is failliet. Immers, de helft van de burgers stemt niet. Uit onvree grijpen de populisten de macht. Gelukkikig kan de jeugd, de app generatie, aan de slag. Echte democratie komt altijd van onderen. Dat ben jij en niemand anders. Iemand moet wat echt doen, dat kun je beter zelf zijn. Met een App natuurlijk. Deze app stopt de populisten en pas echt. We zijn de eerste echte 100 % App-partij gaat mid januari 2017 viraal in de app store. We zijn dan net op tijd ;-)  

Je kan met onze app stemmen op alle punten van de Stemwijzer en meer. Super democratisch kun jij zelf zelf kamer vragen voorstellen, bestuurders en kamer leden voordragen. Daar gaan we dan later over stemmen en kezen een best-off-class regering. Dus de beste wint. Want we kiezen mensen van goed fatsoen en met kunde. We gaan januari stemmen wie bij ons op de kandidatenlijst komt. De beste vrouwen en mannen in ons land in de regering, met app referenda als mandaat. Links en rechts zijn uit de tijd, wij willen het beste van iedereen. Natuurlijk kun je NA de verkiezingen ook uw politieke voorkeur wijzigen, je krijgt bericht als de punten werkelijk in de Tweede kamer komen.

De Kamerleden van de referendapartij.nl geven ALTIJD het resultaat van ons eigen referenda app door als HUN stem in de Tweede Kamer. Steeds app referenda in de kamer, bij ieder agendapunt. Geenpeil.nl kopieerde ons idee, maar ze voeren het veel te beperkt uit. We gratis en ook voor niet leden, Geenpeil.nl niet. Ze hebben toch weer hun eigen gesloten clubje met Geenstijl.nl. Bij de Referendap partij dragen burgers bestuurders en vragen voor. Een echt referendum (referendumwet) regelen kan ook. Wij zijn 100 % democratisch, omdat als democratie niet werkt er maar 1 oplossing is: meer democratie. Geenpeil was nog niet geboren en toen wij al meededen als Lijst 9, Gemeenteraad Haren 2014 of in 2002 als de Directe Democraten. Ook met dezelfde aanpak en originele veilige stemsystemen. 

We zijn ook 100 % veilig. We zijn ook nog eens wereldwijd de eerste 100 % blockchain gebaseerde politieke partij. De meest belovende technologie sinds het internet zelf. De Referendapartij pakt naast de wetgevende macht ook de 1 miljoen ambtenaren van de uitvoerende macht aan met "slimme contract" technologie. We doen bij de overheid wat de blockchain nu bij de banken doet. De discussie grote en kleine overheid komt in een ander licht te staan. Wij gaan samen met jouw de democratie van deze eeuw bouwen. Zonder dat, gaat het weer mis. Dit werkt ook in de rest van de EU. De Duitse referendapartei.de is ook van ons. Het muntje van de innovatie hoeft niet hier te vallen, want Nederland is niet zo democratisch, innovatief en ook de pers is niet zo scherp.  

De app generatie politiek. Natuurlijk geeft onze levende visie de doorslag. Maar ook hierom: Ten eerste is de referendapartij.nl is de herkenbare naam op het stembiljet. Daarmee zijn we zeker van een zetel. In het stemhokje kiest een paar procent van de kiezers kiest altijd puur op naam van de partij zoals de Dierenparij of die van de arbeid. Ten tweede is omdat we de overheids advies website StemWijzer een maand eerder op de markt brengen. Gratis met veel meer functies. De app kan ook wettelijke referenda organiseren en kamerleden op de stem van het volk wijzen buiten verkiezingen op. Partijpolitiek verliest kracht als we willekeurige kamer lenden hun vragen en thema's aan de app generatie voorleggen. 

Met louter 1 Kamer zetel zijn we ook succesvol. Immers Met alle besluiten binnen het parlement houdt de Referendapartij bij ieder besluit de Tweede Kamer een spiegel voor. Met meerdere zetels maken populisten en lobbyisten geen kans meer.  Met ons geen lobby. We pakken het rekenkundig midden tussen het vaste links en rechtse blok. Onze stem geeft dan de doorslag. We zijn de beste garantie tegen populisme of besluiteloosheid. Je bent er zelf bij, Dat is wel zo veilig in rare tijden.

Onze app technologie lost de grootste democratische bestuurlijke weeffout op. Die van de indirecte partij democratie. Het oude stelsel deugt niet. Het is gemaakt voor kiezersbedrog, daarom gaat ook niemand meer stemmen, natuurlijk. We repareren we onze democratie met een app.

Vrouwen discriminatie is een indirect democratische weeffout. Referendapartij.nl lost deze systeemfout op. Denk mee. Stap 1: 50% van de kiezers is vrouw en slechts 12 % van de top bestuurders is vrouw. Dat willen deze 50 % kiezers natuurlijk niet altijd. Het is onlogisch te laag. Dat is niet eerlijk en de oorzaak is voornamelijk te wijten aan ons systeem van indirecte vertegenwoordiging. In d achterkamertjes gaat het mis. Onze direct democratisch app lost dat probleem op. Na 100 jaar na introductie van het vrouwenkiesrecht is er een technologie die voor een een eerlijker systeem zorgt. 

Vrouwen hebben recht op gelijke kansen na precies 100 jaar kiesrecht '(17-2017). Wat een leed heeft de indirecte democratie toch gebracht. Met wat techniek kan het anders. Als we onze top bestuurders direct en vrij zouden kiezen ligt de verhouding anders. We kiezen gewoon de beste burgers direct, als onze topbestuurders als het aan de referendapartij.nl ligt. We zijn het de vrouwen naar lange onderdrukking schuldig dit te proberen. 

De Referendapartij.nl is een soort nieuwe stemwijzer.nl, eentje die ook telt NA de verkiezingen. Bij de stemwijzer.nl komen dan ook per definitie bovenaan, want jouw standpunten geven we allemaal altijd door als onze stem in de Tweede Kamer. Dat wilde ze niet, nu hebben we al hun vragen in onze app en we komen een maandje eerder uit. Stemwijzer is gemaakt door de politiek van uw geld. 

We zijn noch links noch rechts, maar een systeempartij de de democratie zelf aanpakt en gezond maakt door een slimme dialoog van vragen tussen burger en onze regering. Daar ging het mis in de oude politiek. Doneer of mail ons: info (at) referendapartij (punt) nl. Tel. 050-7200299.

Stap uit deze oude klaag-democratie....en stap in de app, deel en doe democratie. Digitaal verbonden werkt en is sociaal: arm, M/V, jong, rood, groen of zwart. Digitaal verbonden zijn we allemaal gelijk.

We bouwen een super innovatieve app, maar de zittende hap maakt het ons zwaar en houdt ons van het programmeren. Steun ons simpel zo: http://ondersteuningsverklaringen.nl/

( tijdelijk een snelle mirror op site www.bitvote.eu www.referendapartij.nl vernieuwen we )